fbpx

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL

ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

  • Adatkezelő megnevezése: Casino Win Pécs Kft.
  • Adatkezelő cégjegyzékszáma: 08-09-028844
  • Adatkezelő székhelye: 9022 Győr, Teleki László utca 17.
  • Adatkezelő elérhetősége: info @ casinopecs.hu
  • Adatkezelés nyílvántartási száma: NAIH-133719/2017.

AZ ADATKEZELÉS FŐBB ELVEI

Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének. Adatkezelő személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek. Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikkében rögzített adatkezelési jogalapok alapján – különösen hozzájárulás, jogos érdek, jogi kötelezettség, szerződés teljesítése – kezel. Adatkezelő az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját. Az Adatkezelő szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és az Adatkezelő megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek titoktartási nyilatkozatot tenni. Az Adatkezelő megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó adatvédelmi kötelezettségeket az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződés rögzíti, amelyben az adatfeldolgozó köteles az adatkezelés minőségére vonatkozóan megfelelő garanciákat nyújtani, valamint az érintettek jogainak gyakorlását biztosítani.

ADATKEZELÉSI CÉLOK ÉS JOGALAP

Az Adatkezelő adatkezelése a játékkaszinó üzemeltetéséhez szükséges tevékenységek megvalósítása érdekében történik, beleértve mind a tradicionális szerencsejátékokat, mind a modern nyerőgépeket, valamint az ehhez kapcsolódó marketing és promóciós tevékenységet. Az adatkezelési jogalapot az érintett hozzájárulása, a jogi kötelezettség, valamint a szerződéses rendelkezések teljesítése biztosítja.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintettet az Általános Adatvédelmi Rendelet hatályos és vonatkozó szabályai értelmében megilleti a személyes adataihoz való hozzáférés, valamint személyes adatai helyesbítéséhez, törléséhez, hordozhatóságához, a személyes adatai törléséhez való jog, továbbá a személyes adatai kezelése ellen bármikor tiltakozhat, amely jogait az Adatkezelő Adatkezelési Szabályzatában rögzítettek szerint tudja gyakorolni.

JELEN TÁJÉKOZTATÓBAN NEM MEGHATÁROZOTT KÉRDÉSEK

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Adatkezelési szabályzat rendelkezései és az Általános Adatvédelmi rendelet szabályai az irányadók.

Casino Win Pécs